Type Here to Get Search Results !

ad

pm kisan yojana शेतकऱ्यांना मिळणार 6 हजार ऐवजी 11 हजार

मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी पीएम किसान योजना सुरु केलीयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पैसे मिळतातआतापर्यंत या योजनेचे १० हप्तेशेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेतआता शेतकऱ्यांना 11 व्या हप्त्याचे वेधलागले होते. चालू आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2 हजार रुपये जमाहोणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना सक्षमकरण्यासाठी पीएम किसान योजना सुरु केलीयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पैसेमिळतातआतापर्यंत या योजनेचे १० हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेआहेतआता शेतकऱ्यांना 11 व्या हप्त्याचे वेध लागले होतेचालू आठवड्यातशेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2 हजार रुपये जमा होणार असल्याचे संकेत देण्यातआले आहेत.यादीत आपले  नाव बघा 


मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना सक्षमकरण्यासाठी पीएम किसान योजना सुरु केलीयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पैसेमिळतातआतापर्यंत या योजनेचे १० हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेआहेतआता शेतकऱ्यांना 11 व्या हप्त्याचे वेध लागले होतेचालू आठवड्यातशेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2 हजार रुपये जमा होणार असल्याचे संकेत देण्यातआले आहेत.